Velkommen

Velkommen
(Mel.: Vi tar en rungende…)

Velkommen her i dag til denne fest,
I dåps- og bryllupslag er du vår gjest.
Vi håper dette blir for hver især
en minnefest for oss som samlet er.

Og tærer sulten på, så fyll ditt fat,
og prøv om du kan få ned mere mat.
Det er jo bare tull at magen sprekk,
så spis deg god og full til du blir mett.

Ja, vær velkommen her, til festen vår,
vi håper alle sammen hygge får,
og alt vi byr deg på er bra og vel,
så koser vi oss riktig godt i kveld.

fra dåpsbarna og brudeparet