Byggetillatelse!

Vi har fått brev fra Namsos kommune der det står:

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 93 og 95b godkjennes søknad om tillatelse til enkle tiltak mottatt 13.09.07 vedr. oppføring av fritidsbolig.

Så enkelt kan det sies 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *