Trist, egentlig

Da vi kjørte hjem fra hytta i går havnet vi bak/inni en konvoi med bred transport – digre lastebiler med panserkjøretøyer på lasteplanet. Disse skulle sikkert transporteres hjem etter en øvelse eller bort til en øvelse. Det slo meg egentlig ganske ettertrykkelig mens synet av stridsvognene og PPK’ene var så påtrengende; noe så trist. Tenk at vi bruker ressurser på å lage slike kjøretøy, som bare skal beskytte mot våpen. Og tenk at vi bruker minst like mange ressurser på å lage våpen. At det skal være nødvendig, det er bare trist.

Store lastebiler med forsvarets materiell på tur