Nattsyn

Nytt overvåkingskamera på hytta med ganske så bra nattsyn! Når man ikke er der, så er det greit å drømme seg dit …

snapshot_00B8FB012AE9_20131231195039
Kanskje det kommer en elg luskende …?

Leave a Reply

Your email address will not be published.