Om AIS og Svalbardtur

Jeg annonserte for litt siden at jeg igjen skal ut på reise. Der oppga jeg link til AIS-informasjon for skipet som gjør at vi kan følge med på hvor hun befinner seg til enhver tid. Det kommer imidlertid en periode før vår reise der vi ikke får noen data (altså; mens skipet seiler på vei til vårt oppdrag), fordi dekningskartet for denne informasjonen ikke omfatter det nordlige Norskehavet og Barentshavet mellom Norskekysten og Svalbard.

ais-dekningSkipet skal foreta en siste kartleggingsreise mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund kort tid før vi mønstrer på. Den ferden, samt selve kabelleggingen skal det være mulig å følge. Jeg gleder meg i alle fall, gjør ikke du også? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *