Dette har vi venta på så lenge

Endelig kom det brev i postkassen fra Namsos kommune.

Jeg sendte søknad om tilbygg (utvendig bod) og veranda i april. I tillegg søkte jeg om dispensasjon fra lover og forskrifter på tre områder;

  • bebygd areal på tomt
  • høyde på pilarer i skrått terreng
  • bebyggelse i strandsonen

Fordi det var dispensasjonssøknader og bygging i strandsonen fikk vi i mai beskjed om at saken måtte til høring hos fylkeskommunale og statlige myndigheter, og at endringer til søknaden kunne sendes inn. Siden skråningen har blitt fylt opp endret jeg pilarhøyden en del i forhold til opprinnelig søknad.

Jeg la stor vekt på at søknaden skulle være så komplett som mulig for å få en så rask og komplett behandling som mulig. Og jeg var egentlig ganske fornøyd både med tegningene mine og prosaen i dispensasjonssøknaden. Dette fikk jeg til på egen hånd!

Fasadene mot sør og øst for hytta med tilbygg og veranda
Bebygd areal-plan med tomtegrensen antydet i front og mot vest

Det har vært lang ventetid. Jeg har puslet med varianter av tegningene, tenkt på alternative løsninger, forberedt litt utendørs på hyttetomta, tenkt på resten av området – planter og busker, møbler og natur. Det er deilig at det begynner å bli grønt rundt oss igjen!

Jeg har forsøkt å se for meg den ferdige hytta

Og så kom altså brevet. Alle tegningene har stempel “GODKJENT” og det betyr da virkelig at vi får lov å bygge! Jippi-jippi-JIPPI!!!

2 thoughts on “Dette har vi venta på så lenge”

  1. Hurra!!!!!!
    Vi sitter også og venter på svar på byggesøknad, men vi har fått “svar” to ganger allerede vi da………de sier vi har fått med alle papirer, men når vi så har sendt inn og de får tenkt en uke så finner de på noe som mangler også er det på’n igjen.
    Blir bra med bod og veranda til dere 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.