Mose i plenen

Nå er det ryddet bra fint på gårdsplassen foran hytta – klart til å begynne å rote på nytt med tilbygg og veranda! Lukas var særdeles fornøyd med å få egen forsyning med mose ved hundehuset. Han elsker å ligge i mosen!

Lukas setter pris på mose rundt huset sitt