Hva betyr fyselig?

Når noe kan være ufyselig, bør det ikke da også være noe som heter fyselig? Vi snakker også om uhumskheter – hva er da humskheter? Hvor ofte bruker vi ordet mulm uten at vi snakker om mulm og mørke? Det er sannelig mulmt i kveld etter at dagen kunne by på et skikkelig fyselig vær, kunne vi si. Og da jeg var ferdig å støvsuge under sofaputene var det bare humskheter igjen der. For eksempel.

En skikkelig fyselig dag i skogen